[IN ENGLISH] flag


Utmattning/Fatcomp®

Eftersom utmattning är den absolut vanligaste orsaken till haveri erbjuder vi en speciell kurs om konstruktion och dimensionering vid utmattningbelastade konstruktioner. Vi har en unik tillämpad kompetens i ämnet och vårt eget beräkningsverktyg FATcomp® ingår som en del i utbildningen.

Vår mission är att minska antalet utmattningsbrott!

Vi kan som alltid skräddarsy utbildningen för er. Det vanliga upplägget är en dag långt och riktar sig främst till konstruktörer, produktionstekniker och andra stålanvändare. Vi erbjuder kursen på svenska och engelska. Notera att programmet FATcomp endast finns på engelska.

FATcomp

Syftet med utbildningen

 • att ge råd om hur man ska ställa sig till de rekommendationer och de produkter som ståltillverkarna för fram
 • att ge tips för konstruktörer om vad man ska tänka på
 • att ge en kunskap om olika tillverkningsprocesser
 • att diskutera konstruktion, produktion och materialval
 • att ge konkreta råd om hur man undviker utmattningsbrott
 • attkunna göra en utmattningsdiomensionering med hjälp av FATcomp
 • att bedöma rimligheten i gjorda antaganden och beräkningar
 • att utbyta erfarenheter mellan deltagarna, framförallt om utbildningen ges endast för ett företag

Målgrupper för utbildningen

 • Konstruktörer
 • Produktionstekniker
 • beräkningsingenjörer
 • Tekniker, t ex provningstekniker och tekniska konsulter
 • Lärare inom t.ex. maskinteknik
 • Studerande vid Tekniska Högskolor och Universitet

Programexempel - konstruktion och dimensionering vid utmattningslast

 • Fenomenet utmattning och påverkande faktorer
 • Utmattningslaster, lastkollektivets inverkan
 • Utmattningsdimensionering, förklaring av beräkningsgång och parametrar
 • Utmattning, praktisk dimensionering, beräkningsverktyget FATcomp
 • Praktikfall och erfarenhetsvärden, beräkningsverktyget FATcomp
 • Konstruktionsanvisningar, normer och praxis
 • Produktionstekniska aspekter
FATcomp

Vi erbjuder vårt verktyg för utmattningsdimensionering FATcomp som ett inslag i utbildningen. För er som vill veta mer rekommenderar vi verktygets hemsida www.fatcomputation.com

Du kan beställa ett skräddarsytt program för just er, delar av programmet eller utökat med fördjupningar inom de delar ni väljer. Vi rekommenderar att utbildningen omfattar en till två dagar.

Uppföljning sker i form av ett frågeformulär. Vi delar ut ett utbildningsbevis till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss på Toleap Consulting AB om du vill beställa en utbildning eller för att få mer information om vårt skräddarsydda erbjudande just för dig och medarbetare hos ditt företag.

Tillbaka överst på sidan