[IN ENGLISH] flag
Crash


Steel Pro Basics

Kundnyttor

Baserat på vår långa erfarenhet inom verkstads- och stålindustrin , erbjuder Toleap Consulting AB teknisk utbildning, alltid med fokus på kunden, kundens kund och slutanvändarnas fördelar. Kombinationen av teknisk och kommersiell know-how i världsledande klass skapar det mest konkurrenskraftiga kunderbjudandet.

Helhetssyn

Materialets egenskaper , design tips och praktiska råd för tillverkning är de viktigaste delarna av denna utbildning. Helhetsperspektivet innebär att vi också reflekterar över andra aspekter, t.ex. tillgången på material, alternativa material, hållbarhet och slutanvändarnas behov.

Tillverkning

Olika stålsorter beter sig olika i tillverkningsprocesserna. Vilka av stålets egenskaper kommer att ge dig den bästa möjliga kvaliteten och produktiviteteb? Är ståltillverkarnas rekommendationer tillämpliga för din produktion? Du kan forma ett stål långt utöver vad som verkar möjligt om du bedömer formbarheten endast genom att titta förlängningsvärdet från ett dragprov.

Konstruktion

Moderna konstruktionsmetoder tillåter dia att utnyttja stålets egenskaper fullt ut. Vi ger dig en överblick över ämnet och praktiska tips och exempel hur man designar och hur man kan uppskatta lastkapaciteten och hållbarheten hos en konstruktion

Omfattning

Steel Pro Basics omfattar en dag. Det är grundläggande utbildning om stål, men ändock på en relativt hög teknisk nivå . Utbildningens målgrupp är konstruktörer, produktionsingenjörer och andra tekniskt och kommersiellt berörda parter. Vi erbjuder denna kurs på svenska och engelska

Målet med utbildningen

 • att utvärdera rekommendationer och produkter från de ståltillver
 • att öka kunskapen om olika tillverkningsprocesser
 • att ge insikt i konstruktionslösningar och materialval
 • att utbyta erfarenheter mellan deltagarna, särskilt när träningen utförs för endast ett företag

Målgrupp

 • Produktionstekniker
 • Tekniska säljare och säljstöd
 • Konstruktörer
 • Tekniker
 • Professionella personer i branschen och studenter som vill lära sig de viktigaste grunderna om stål

Exampel på program

 • Olika typer av stål
 • Stål jämfört med andra material
 • Stålets egenskaper
 • Mjuka stål jämfört med höghållfasta stål
 • Tillverkning
 • Konstruktion
 • Bra och dåliga praktikfall
 • Hantering av stål
Crane

Du kan beställa ett skräddarsytt program för just er, delar av programmet eller utökat med fördjupningar inom de delar ni väljer. Vi rekommenderar att utbildningen omfattar en till fyra dagar.

Uppföljning sker i form av ett frågeformulär. Vi delar ut ett utbildningsbevis till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss på Toleap Consulting AB om du vill beställa en utbildning eller för att få mer information om vårt skräddarsydda erbjudande just för dig och medarbetare hos ditt företag.

To top of page