[IN ENGLISH] flag
Presentation tools


Presentationsteknik och kommunikationsverktyg

Vårt arbete handlar till stor del om att presentera och kommunicera. Det är därför naturligt för oss att erbjuda en utbildning i presentationsteknik och kommunikationsverktyg. Vi kan inrikta utbildningen mot både företag och organisationer, och mot andra grupper som är i behov av att lära sig presentera med och utan verktyg.

Syftet med utbildningen

  • att öka deltagarnas färdigheter i presentationsteknik utefter deltagarens individuella förutsättningar
  • att öka deltagarens färdighet att använda olika tekniker och verktyg
  • att ge deltagaren tillfälle att praktisera och förbättra sina färdigheter
  • att ge råd och tips till deltagarna

Målgrupper för utbildningen

  • Personer som vill förbättra och träna sina färdigheter i presentationsteknik och/eller användande av olika verktyg

Upplägget av utbildningen kan variera beroende på era önskemål. Det kan också vävas in i andra program. Vi rekommenderar att utbildningen omfattar två dagar. Under dag 1 går vi igenom verktygen och du får genomföra en kort övning genom att göra din första korta presentation. Dag 2 ger vi konkreta råd och tips samtidigt som deltagarna framträder. Utbildningen avslutas med att du genomför ditt examensprov, en helt egen presentation av ett ämne som du själv har valt.

Uppföljning sker i form av ett frågeformulär. På begäran ordnar vi en återträff där de presentationer som ägt rum efter utbildningen utvärderas. Vi delar ut ett utbildningsbevis till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss på Toleap Consulting AB om du vill beställa en utbildning eller för att få mer information om vårt skräddarsydda erbjudande just för dig och medarbetare hos ditt företag.

Tillbaka överst på sidan