[IN ENGLISH] flag
Gruppbild


Kunderbjudandet, tekniskt och kommersiellt

Kunderbjudandet, tekniskt och kommersiellt, är en utbildning för alla med kundkontakter, exempelvis för tekniker, kundsupport och försäljare. Utöver våra egna föredrag ser vi gärna att utvalda specialister och ledare från deltagande företag medverkar. Vi har ett antal egna praktikfall där ni får träna era färdigheter i att föra ut företagets budskap i olika situationer, renodlade för tydlighetens skull.

Förstudien

Vi skräddarsyr utbildningen till just era förutsättningar, era medarbetares behov och ert företags uttalade mål. Baserat på en förstudie tar vi fram ett företagsanpassat förslag på hur målet bäst kan uppnås. Vi har även färdiga programförslag som går att beställa direkt.

Utbildningen

Omfattningen av utbildningen är enligt vår rekommendation totalt 4 dagar, uppdelat i två tillfällen (1/2 +1+1/2 dag). Hemuppgifter ges i förberedande syfte till varje tillfälle. Vi erbjuder kursen på svenska och engelska.

Företagets strategier och kommunikation
Den första delen utgår från företagets egen verksamhet. Deltagarna själva, företagets representanter och företagsledningen ger sin bild av verksamheten. Vi väljer ut nyckelföredrag beroende på verksamhet och önskemål. Vi genomför de första teamaktiviteterna, om vad erbjudandet till kunderna omfattar och hur det kommuniceras.
Affärerna, kunderna och slutanvändarna
Vi möter våra kunder, våra samarbetspartners och medarbetare i olika situationer. Mötet mellan människor med olika bakgrund och roller ska vara givande för alla parter. Erfarenheter från befintliga kunder diskuteras och bearbetas. Hur utvecklas befintliga affärer, hur skapas nya affärer och vad är din roll i detta?

Uppföljningen

Strategier för bättre kundsamarbete är en viktig del av uppföljningen efter en utbildning. De konkreta individuella förbättringarna av arbetssätt och tekniker ute på fältet leder slutligen till förbättrade resultat. Uppföljningen sker därför alltid på två nivåer, en övergripande och en individuell. Vi delar ut ett utbildningsbevis till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss på Toleap Consulting AB om du vill beställa en utbildning eller för att få mer information om vårt skräddarsydda erbjudande just för dig och medarbetare hos ditt företag.

Tillbaka överst på sidan