[IN ENGLISH] flag
Lyftkran


Konstruera i stål

Baserat på vår långa erfarenhet från verkstads- och stålindustrin erbjuder Toleap Consulting AB teknikutbildningar. Materialegenskaper, konstruktionstips och praktiska råd för tillverkning är huvuddelarna. Även våra teknikutbildningar är inriktade mot kund- och slutanvändarnyttan.

Eftersom utmattning är den absolut vanligaste orsaken till haveri ingår det en heldag om utmattningsdimensionering. Tillsammans med våra partners har vi en unik tillämpad kompetens i ämnet och vårt eget beräkningsverktyg FATcomp ingår som en del i utbildningen.

Vår mission är att minska antalet utmattningsbrott!

Vi kan som alltid skräddarsy utbildningen för er. Det vanliga upplägget är tre dagar långt och riktar sig främst till konstruktörer, produktionstekniker och andra stålanvändare. Vi erbjuder kursen på svenska och engelska.

Syftet med utbildningen

 • att ge råd om hur man ska ställa sig till de rekommendationer och de produkter som ståltillverkarna för fram
 • att ge tips för konstruktörer om vad man ska tänka på
 • att ge en kunskap om olika tillverkningsprocesser som lämpar sig för stål
 • att diskutera konstruktions- och materialvalslösningar
 • att ge en överskådlig bild av de standarder och normer som finns
 • att förklara instabilitet, såsom knäckning, vippning och buckling
 • att ge konkreta råd om hur man undviker utmattningsbrott
 • att bedöma rimligheten i gjorda antaganden och beräkningar
 • att utbyta erfarenheter mellan deltagarna, framförallt om utbildningen ges endast för ett företag

Målgrupper för utbildningen

 • Konstruktörer
 • Produktionstekniker
 • Tekniska försäljare och säljsupport
 • Tekniker

Programexempel - Dag 1, Stålet, materialteknologi och egenskaper.

Vi har valt att börja med att fokusera på materialkunskapen, vad stål är för något och vad det har för egenskaper.

 • Fördelarna med stål i jämförelse med andra material
 • Olika typer av stål och stålfamiljer
 • Stålets egenskaper
 • Mjuka stål jämfört med höghållfasta
 • Workshop, val av material

Programexempel - Dag 2, Konstruktion och tillverkning av produkter i stål

Vi fortsätter sedan med tillverkningsprocesser och konstruktionsanvisningar. Slutligen går vi in på konkreta praktikfall, både hela produkter och detaljkonstruktion.

 • Produktionsmetoder för olika ståltyper
 • Produktionsmetoder (svetsning, bearbetning, klippning, bockning, pressning, ytbeläggning)
 • Rekommendationer från stål- och maskintillverkare
 • Användningsområden för stål
 • Konstruktionsanvisningar, normer och praxis
 • Konstruera i mjukt stål jämfört med höghållfast
 • Konstruktion praktikfall, bra och dåliga exempel

Programexempel - Dag 3, konstruktion och dimensionering vid utmattningslast

 • Fenomenet utmattning och påverkande faktorer.
 • Utmattningslaster, lastkollektivets inverkan.
 • Utmattningsdimensionering, förklaring av beräkningsgång och parametrar
 • Utmattning, praktisk dimensionering, beräkningsverktyget FATcomp
 • Praktikfall och erfarenhetsvärden, beräkningsverktyget FATcomp
 • Konstruktionsanvisningar
FATcomp

Vi erbjuder vårt verktyg för utmattningsdimensionering FATcomp som ett tillval i utbildningen. För er som vill veta mer rekommenderar vi verktygets hemsida www.fatcomp.se

Du kan beställa ett skräddarsytt program för just er, delar av programmet eller utökat med fördjupningar inom de delar ni väljer. Vi rekommenderar att utbildningen omfattar en till fyra dagar.

Uppföljning sker i form av ett frågeformulär. Vi delar ut ett utbildningsbevis till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss på Toleap Consulting AB om du vill beställa en utbildning eller för att få mer information om vårt skräddarsydda erbjudande just för dig och medarbetare hos ditt företag.

Tillbaka överst på sidan