[IN ENGLISH] flag


Filosofi

Vår målsättning är att inspirera dig och dina medarbetare till ett ständigt erfarenhetsutbyte och lärande. Det kommer att stärka både ditt företags och dina kunders affärer.

Värderingar

  • Vi arbetar tillsammans med våra kunder i god anda.
  • Inspiration motiverar människor till framgång.
  • Helhetssyn – affärer, teknik, människor.

Arbetssätt

Tillsammans med uppdragsgivaren tar vi fram det upplägg som passar bäst. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, coaching för individ och grupp eller konsultstöd på specifika sätt i varje projekt.

Varierande kursinnehåll och presentationer, inspirerande föreläsare och motiverade deltagare utgör basen för en god inlärning. Våra metoder kombinerar teori, praktik, improvisation och reflektion. Deltagarna är själva aktiva i utbildningen och bidrar med sina egna erfarenheter. Praktikfall och workshops fördjupar förmågan att tillämpa nya kunskaper. Olika situationer ute på fältet, som kundmöten, tränas handfast genom fallstudier och rollspel.

Vi följer upp alla utbildningar både generellt och på individnivå.

Know-how

För oss handlar kompetens om både att veta och att kunna utföra. Vi kombinerar teori och praktik i alla utbildningar. Utöver teknik och affärer handlar det också om kommunikation, teamutveckling, ledarskap och kultur.

Vi har en stor kompetens i konstruktions- och materialfrågor och lång erfarenhet av internationella utbildningar inom teknik och försäljning. Tillämpat kunnande inom konstruktion, verkstadsteknik och materialval utgör teknikdelen i våra program. Vi kombinerar detta med stor insikt i den kommersiella delen – säljarens utmaningar, marknadens villkor och slutanvändarens behov.